Polityka prywatności oraz Polityka cookies

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies pojawiających się w witrynie Centrum Leczenia Uzależnień Górnośląskiego Stowarzyszenia „Familia” https://familia.org.pl.


1. Kto jest Administratorem Danych Osobowych?
Administratorem danych osobowych jest Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia” z siedzibą w Gliwicach, ul. Św. Huberta 60, tel. 32 231 30 33.
W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności oraz Polityki cookies proszę kontaktować się z nami pod adresem: gsfamilia.gliwice@gmail.com.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że Administrator Danych Osobowych nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

2.    Jak zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?
Dane osobowe użytkownika witryny są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z prawem i wewnętrznymi procedurami stowarzyszenia. Przetwarzamy dane z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, spełniające wymogi prawne, przy użyciu adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych. Dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.

3. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Dane osobowe użytkowników witryny przetwarzane są w następujących celach:

 • kontaktu użytkownika witryny z Administratorem poprzez formularz kontaktowy lub kontakt telefoniczny na podstawie udzielonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • przesłania karty zgłoszeniowej na leczenie do Centrum Leczenia Uzależnień Górnośląskiego Stowarzyszenia „Familia” w Gliwicach, ul. Św. Huberta 60 (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art 9 ust. 2 lit h RODO).
 • realizacji usługi lub wykonania zawartej umowy, jak również ewentualnych roszczeń związanych z umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • analitycznym, polegającym na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • wykorzystywania plików cookies na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

I co ważne, podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania naszych usług.

4.  W jaki sposób zbieramy dane osobowe?
Zbieramy i przetwarzamy tylko te dane, które użytkownik witryny poda sam lub poprzez pełnomocnika. W pewnych sytuacjach dane zbierane za pomocą plików cookies, zbierane są automatycznie. Są to: adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania).
Dane te podlegają analizie zachowań użytkowników witryny w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi.

5. Co robimy z udzieloną zgodą?
Jeśli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgoda ta może być w każdym momencie wycofana, co skutkować będzie usunięciem Twoich danych i zaprzestaniem ich przetwarzania.

6.  Jakie prawa Ci przysługują?
Użytkownikowi witryny przysługują uprawnienia wynikające z artykułów 15-21 RODO.

 • prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
 • prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Aby móc skorzystać z przysługujących praw, należy skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: gsfamilia.gliwice@gmail.com.  

7.  Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Dane przetwarzane będą przez czas wymagany przepisami lub w przypadku korespondencji – do czasu udzielenia odpowiedzi, nie dłużej niż 3 miesiące. Większość danych osobowych przetwarzana będzie do czasu cofnięcia zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń.
W odniesieniu do danych, których przetwarzanie wiąże się ze spełnieniem obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, czas przetwarzania tych danych będzie przez okres wymagany przepisami prawa, w tym m. in. prawa podatkowego.

8. Czy przekazujemy Twoje dane poza obszar Unii Europejskiej?
Dane mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych osobowych.
Z uwagi na korzystanie z usług dostarczanych przez Google dane użytkownika witryny przetwarzane są głównie przez podmioty, mające siedzibę w Unii Europejskiej, niemniej jednak mogą być przekazywane do USA.  

9. Kim są nasi odbiorcy danych osobowych?
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym powierzamy dane osobowe. Są to firmy oferujące usługi księgowe, serwer i obsługa domeny.
Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy i współpracownicy, podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, a także podmioty upoważnione, występujące o te dane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:

 • Google Cloud Poland Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa– w celu korzystania z usług Google, w tym Google Workspace,
 • NetCenter Tomasz Kaczmarczyk z siedzibą w Gliwicach, ul. Derkacza 5, NIP 969-033-76-66 w celu administrowania systemem komputerowym w Centrum Leczenia Uzależnień GS Familia,
 • Biuro Rachunkowe „PROFIT” sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Jasna 14a/63 w celu obsługi kadrowo-płacowej,
 • podmioty, którym udostępniamy dane na mocy obowiązującego prawa.

10.  Czy Twoje dane podlegają profilowaniu?
Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności w rozumieniu RODO. W ramach strony internetowej dane Użytkownika mogą być profilowane.

11. Formularz kontaktowy
Podanie adresów mailowych na stronie ma na celu wysłanie wiadomości do Administratora i kontakt z nim drogą elektroniczną.
Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adres e-mail, numer telefonu oraz dane podane w treści wiadomości, przetwarzane są przez Administratora w celu kontaktu z Użytkownikiem. Trudno określić maksymalny okres przechowywania tych danych, niemniej jednak dane te podlegają okresowym przeglądom i są systematycznie usuwane.

12. Prawa autorskie witryny
Wszystkie treści umieszczone na stronie internetowej Górnośląskiego Stowarzyszenia „Familia” stanowią przedmiot praw autorskich Administratora oraz określonych osób. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści ani w części, ani w całości bez jego zgody.

13. Polityka cookies
Strona internetowa Górnośląskiego Stowarzyszenia „Familia” korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczek”), co umożliwia optymalizowanie strony pod kątem potrzeb użytkownika. Są to dane informatyczne, pliki tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu (komputer, smartfon, tablet), po odwiedzeniu naszej strony, które uzyskują dostęp do informacji zbieranych z wykorzystaniem plików cookies i innych technologii identyfikujących urządzenia końcowe.
Pliki cookies umożliwiają tworzenie statystyk, które za zadanie mają pokazać w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony.
Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony:

 • Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony, narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC. Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację.
 • Linki i programy partnerskie

Na stronie Administratora mogą pojawiać się linki do określonych produktów lub usług podmiotów trzecich.
Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 • sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.


14. Zgoda na ciasteczka
Podczas pierwszego wejścia na stronę Administratora musisz wyrazić zgodę na cookies, aby móc dalej korzystać z witryny. Niewyrażenie zgody równoznaczne jest z opuszczeniem strony.


Dokument z dnia 24.06.2022 r.